PW 3000

PW 3000 är en kompakt och bärbar styrutrustning för plasmasvetsning av rostfritt stål, titan och andra höglegerade material. Utrustningen kan användas för både manuell och maskinell svetsning av godstjocklekar mellan 0,7 och 10 mm. Användning och skötsel är enkel tack vare dess förinställningsmöjligheter och moduluppbyggda konstruktion. PW 3000 har en potentiometer för ströminställning, tre flödesmätare för pilotgas, plasmagas, skyddsgas respektive rotskyddsgas, en digital amperemeter, start och stopp samt alla nödvändiga anslutningar för ström, vatten och gas. PW 3000 kan anslutas till en hel rad av likriktare med fallande eller konstant strömkaraktäristik.