240kVA MFDC

Traditionella motståndssvetsar använder en enfas transformator som levererar växelström, svetsströmmen regleras av tyristorer med hjälp av fasväxlings teknik. Den här nya tekniken använder en omriktare försörjd av trefas matning. Inuti omriktaren likriktas strömmen,filtreras av kondensatorer och transformeras av en IGBT brygga till växelström på medelfrekvens (1000Hz). Det används en specifik transformator utrustad med en likriktare som levererar likriktad svetsström.