4645T

Punktsvetsmaskin av svängarmstyp. Den har inbyggd programmerbar svetsvakt, typ TE101.Med Strömmmätning, upp till 99 program, Up-slope och impulser kan väljas, som förbättrar svetsförmågan vid förzinkad plåt.Om man utrustar maskinen med en extra fotpedal så kan 2 av 99 valbara svetsprogram användas (prg.1 Fotpedal-1.prg.2 fotpedal-2) Bra vid olika plåttjocklekskombinationer på samma objekt. Standardarmarna är av kopparlegering och är ställbara i längsled. Som tillbehör finns olika typer av armar med direkt monterad elektrodspets. Standardelektroder 1/2”kona 5°. En verklig produktionsmaskin. Passar utmärkt även som utbildningsmaskin vid skolor.

Specifikationer 4645T
Vikt, kg 133
Nätanslutning, V/Hz 400/50
Säkring, trög, A 32
Kylning, luft/vatten vatten, 2,5 l/min
Märkeffekt vid 50% int, kVA 16
Max kortslutningsström, kA 13,5
Sekundärspänning, V 3,4
Elektrodkraft, kN 2,4-0,95