Elektrodfräsen Nett

Förutsättningen för ett gott svetsresultat är punktsvetselektrodernas form. En elektrod kan efter upprepade putsningar med fil få olämplig form. Skall elektroden återställas till sin ursprungliga form sker det oftast med svarvning. Med elektrodfräsen NETT kan justeringen utföras utan att elektroderna behöver lossas från maskinen. Frästrissan är placerad i en hållare med spärranordning elektrodfräsen behöver ej vridas runt. Fräsning sker med fram och återgående rörelse. Frästrissan är utbytbar och tillverkas som standard för elektroder ½”- ¾” med toppvinkel 120 och 5 mm punktdiameter. Praktiska försök har visat att den utformningen på punktsvetselektroder är den mest ekonomiska med tanke på förslitningen. Elektroder med mindre toppdiameter har sämre kylförmåga och förslits därför hastigare.