Mätinstrument TE1600

TE 1600 är ett portabelt mätinstrument gjort för att mäta de förekommande svetsparametrar inom området motståndssvetsning.

 • Mäter både likström (DC) och växelström (AC).
 • Mäter svetsströmmens effektivvärden (RMS)
 • Mäter svetstid i upplösning av 1/2 perioder (AC läge) och svetstid i upplösning mS (DC läge).
 • Mäter toppströmmens värde (PEAK).
 • Mäter den elektriska tändvinkeln i grader.
 • Mätning av impulssvetsning.
 • Flera olika mätområden för mätning av ström: 2 kA, 20 kA, 200kA.
 • Mäter max elektrodkraft samt elektrodkraft vid början och slutet av svetstiden.
 • Lagrar de senaste 10 uppmätta värdena.
 • Lagrar senaste uppmätta värdena vid automatisk avstängning.
 • BNC utgång för att visa kurvformer på ett oscilloskop.
 • M.M.