Mätinstrument TE1700

TE 1700 är ett portabelt mätinstrument gjort för att göra mer avancerad mätning av de förekommande svetsparametrar inom området motståndssvetsning.

  • Mäter både likström (DC/MFDC) och växelström (AC).
  • USB 2.0 utgång: för att kunna spara svetsdata och vågform på ett USB-Stick (i bitmap och csv format)
  • Bluetooth-port för att visa och spela in mätdata. Vår TE1700 överför data till PCn efter varje mätning automatiskt utan att behöva trycka på någon knapp.
  • Mätning av svetskraft:den visar det maximala och genomsnittliga kraftvärdet vid början och vid slutet av svetstiden.
  • Lagring av de uppmätta värdena (30.000 max) och statistisk analys av de senaste 100 svetsarna.
  • M.M.