Pneumatisk Formaterare

Operatören placerar elektrodformateraren så vinkelrät som möjligt mot elektroderna och försäkrar sig om att skären passar elektrodernas form och att svetsströmmen är avstängd ( svetsvakten i läge NO WELD ). Med ett handtag startas rotationen av skären som bearbetar elektroden till ursprungsform. Skären är utbytbara och elektrodformaren kan fungera på tre olika sätt.

  • Med öppna elektroder då endast en elektrod formas.
  • Med stängda elektroder under tryck ( elektrodkraft <250 daN ) då endast en elektrod formas.
  • Som ovan, men båda elektroderna formas samtidigt