Svetsvakt TE550

TE 550 är en mikroprocessorstyrd svetsvakt för motståndssvetsar. Svetsvaktens uppgift är att styra svetskomponenterna, i synnerhet de styrda dioder som utför svetsströmsjusteringen. TE 550 är en mycket allsidig styrenhet för svetsning eftersom den kan ställas in efter olika typer av svetsmaskiner. Utöver punkt- och pressvetsar kan den installeras mot sömsvetsar. Den kan arbeta med effektjustering: både vid konstant ström och vid konstant energi (valfritt). Antalet ingångar och utgångar kan ökas för att öka styrenhetens kompatibilitet med automatiska svetsmaskiner. Det går att lagra upp till 250 olika svetsprogram, varav 31 går att nå direkt med hjälp av en extern anordning. Varje program omfattar flera olika programmerbara parametrar som beskriver arbetssekvensen. Utöver den vanliga svetsperioden om 4-steg möjliggör svetsvakten körning av svetsprocesser med förvärmningsström, eftervärmningsström, slope upp/ned samt strömpulsning. TE550 ersätter TE500 som kommer att fasas ut.

Teknisk beskrivning TE550

 • Förenklad programmering med hjälp av 6 tangenter och alfanumerisk LCD med upplyst bakgrund.
 • Synkron tyristordrivning med fasförskjutningskontroll för justering av svetsströmen.
 • Lagring av 250 svetsprogram, varav 31 åtrerkallbara från extern enhet. (PLC eller programväljare)
 • Upp till 25 programmerbara parametrar för varje program.
 • Slope upp/ned, strömpulsning, förvärmnings- och eftervärmningsfunktioner samt justering av svetstiderna i halvperioder.
 • Visning av RMS-svetsström i kA och av relativ strömvinkel.
 • 3 arbetslägen: standard, konstant ström och konstant energi.
 • Gränser för svetsström eller strömvinkel.
 • Dubbelslagsfunktion.
 • Stegningsfunktion för kompensering av elektrodslitaget med programmerbar kurva.
 • Enkel och automatisk sekvens. SVETS PÅ och SVETS AV-funktion.
 • Justering av första fördröjda halvvågen.
 • Styrning av 5 magnetventiler 24 VDC, max 5 W, med utgångar skyddade mot kortslutning.
 • Självjustering av nätfrekvensen 50/60 Hz.
 • Seriell dataöverföring med hjälp av valfria isolerade RS232- eller RS485-serieportar.
 • Utgång för proportionalventil.
 • Tangent för val av fotstyrning eller tvåhandsstyrning.
 • Valbara språk: Italienska, engelska, franska, tyska, ungerska, svenska eller portugisiska.
 • Möjligt att uppgradera styrenhetens Firmware via lämplig programvara.
 • Aktivering och styrning av elektrodformeringen (valfritt)