MFDC Kit

Svetsströmmen påverkas inte av storleken på sekundärkretsen, ferritiskt material inne i sekundärkretsen eller av variationer i matningsströmmen. Svetsströmmen levereras kontinuerligt och konstant. Svetsområdet värms upp på ett mer homogent sätt vilket ökar svetskvaliteten. Konstant och exakt svetsström. Inställning av svetstiden i millisekunder erbjuder optimal svetstidsinställning. Korta svetstider tillåter förbättrad produktivitet och minskning av använd svetsström. Elektrodernas livstid blir längre och kräver mindre underhåll vilket förbättrar produktiviteten. Effekten av detta märks speciellt vid punktsvetsning på aluminiserat och galvaniserat material. Förbättrad svetsbarhet av material av olika typ och högledande material. Utseendemässigt förbättrat resultat beroende på mindre deformation och mindre inträngningsmärke efter elektroden. Minskad risk för svetssprut under svetsprocessen. Snabb strömökning innebär bättre resultat och löser problem med svårsvetsade material. Minskad elförbrukning, balanserat strömuttag på tre faser. Minskade installationskostnader och förbättrad belastningsfaktor (cos). Därför medverkar invertertekniken till påfallande förbättring av svetskvaliteten, extrem precision av svetsparametrar, en högre produktivitet och minskning av kostnader.

Nerladdningsbar